Program EU za istraživanje i inovacije - "Obzor 2020"

16.06.2015
Obzor 2020 - program bespovratnih sredstava namijenjenih inovacijama u industriji i znanstvenim istraživanjima.


Ključne odrednice programa su nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Prilikom raspisivanja prvih natječaja u okviru novog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020, pokrenut je i nacionalni portal www.obzor2020.hr. Hrvatski portal okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije pruža sve relevantne informacije za pojedina područja programa Obzor 2020., kao i trenutno objavljene natječaje povezane s bespovratnim sredstvima.