EU FONDOVI

EU fondovi i programi, bespovratna sredstva, financiranje Vaših investicija i projekata


Osnovno o EU fondovima...


Proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji otvorio je brojne mogućnosti korištenja financijskih sredstava iz proračuna Europske unije. Financijska sredstva dostupna su kroz EU fondove koji su zamišljeni kao financijski instrumetni kojima se potiče politika Europske unije usmjerena prema razvoju zemalja članica. Periodički se raspisuju natječaji putem kojih se poslovni i drugi subjekti mogu kandidirati za dobivanje bespovratnih sredstava za svoje investicije, ovisno o uvjetima i zahtjevima pojedinog natječaja.

U razdoblju od 2014.-2020. hrvatskim se poduzećima i organizacijama, uz brojne druge programe i projekte, nude i mogućnosti financiranja iz pet strukturnih fondova pod zajedničkim nazivom Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI). ESI fondovi obuhvaćaju: 1. Kohezijski fond, 2. Europski fond za regionalni razvoj, 3. Europski socijalni fond, 4. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, 5. Europski fond za pomorstvo i razvoj.

Uz pojedine fondove vezuju se operativni programi te se unutar razdoblja periodički raspisuju natječaji povezani s programima. Natječaje prati javna objava, putem koje se saznaju uvjeti i mogućnosti za prijavu.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.Tko ima pravo na bespovratna sredstva iz EU fondova?


Mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova, ali i drugih strukturnih fondova i nacionalnih programa, imaju različite vrste organizacija iz privatnog i javnog sektora te privatne osobe. Ovisno o fondu i programu na koji se prijavljuje, subjekti moraju biti iz zemalja članica EU ili zemalja kandidatkinja. Svaki program, odnosno trenutno aktivan raspisan natječaj, sadrži ponešto drukčije upute i pravila o tome tko se smije prijaviti i pod kojim uvjetima. Zajedno s Vama temeljito razmatramo uvjete svakog pojedinog natječaja te donosimo informiranu odluku vrijedi li se prijaviti.Kako mi konzultanti mogu pomoći?


Svaki pojedini natječaj se razlikuje s obzirom na zahtjeve i potrebna je dobra informiranost, znanje i iskustvo kako bi se pripremio dobar projekt te zadovoljile različite razine provjere. Svaka stavka koja se izostavi iz projekta, nepažnjom ili neznanjem, kao i stavka koja je nedovoljno ili nejasno objašnjena - može rezultirati odbijanjem projekta.

Dokumentacija koja se uobičajeno traži sastoji se od pravilno ispunjenog projektnog obrasca, što uključuje poslovnu i računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju te detaljno razrađen poslovni plan, uključujući financijski plan, marketing plan te plan ljudskih potencijala. Razine provjere dostavljene dokumentacije su slojevite i najčešće se sastoje od administrativnih provjera od strane državnih tijela, gdje se procjenjuje forma i kasnijih provjera gdje se procjenjuje kvaliteta napisanog sadržaja.

U slučaju dobivanja bespovratnih sredstava iz fondova, slijedi naknadno praćenje zacrtanih ciiljeva iz pojedinih stavki navedenih u natječajnoj dokumentaciji, a kršenje obećanog može Vas dovesti do oduzimanja djela ili cjelokupnog iznosa dobivenih sredstava.

Iz ranije navedenih razloga, konzultanti koji imaju iskustva u pribavljanju sredstava iz fondova Vam mogu štručno voditi sve dijelove procesa, što značajno smanjuje mogućnost počinjenja pogreške te značajno povećava mogućnost dobivanja sredstava. Profesionalni konzultanti će i nakon dobivanja sredstava ostati uz Vas tijekom provjera trošenja dobivenih sredstava i provođenja obećanog iz projektne dokumentacije te Vas savjetovati pazeći da donosite najbolje moguće odluke.

Cijena usluge konzultanta je pritom stvar dogovora, a najčešće se sastoji od manjeg fiksnog iznosa kojim se pokrivaju troškovi vremena i pripreme dokumentacije te varijabilnog dijela koji se sastoji od manjeg postotka dobivenih sredstava. U slučaju nedobivanja sredstava, varijabilni dio se naravno ne naplaćuje.