EU poticaji za ruralni razvoj

07.07.2015
Mogućnosti razvoja ruralnih područja sredstvima iz EU fondova.


EU fondovi pružaju mogućnosti razvoja ruralnih područja republike Hrvatske.

 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 24. travnja 2015. godine, Natječaj za provedbu Podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, provedba tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Također, očekuju se otvaranja i drugih natječaja u razdoblju do 2020. Od čega se ističu:

- Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Korisnici: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (veličina od 2.000 eura do 7.999 eura). Iznos potpore 15.000 eura.
- Potpora mladim poljoprivrednicima. Korisnici: osobe starosti 18 - 40 godina, koje posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva. Iznos potpore 50.000 eura.
- Potpora za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u. Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana OPG-a koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Iznos potpore 50.000 eura.
- Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Korisnici: mikro i mali gospodarski subjekti koje se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao OPG-i, obrti, trgovačka društva ili zadruge. Iznos potpore 3.500 - 200.000 eura.

Za sve ostale informacije, slobodno nas kontaktirajte.